Odgovorno igranje

Kontakt za zaštitu igrača
Trenutna kontakt osoba za teme u vezi zaštite igrača je André van de Kamp (e-mail: [email protected], tel.: +49 4221 2890469).
Rizici igre
Sportsko klađenje je povezano s velikim rizikom. Aktivnim klađenjem na ovoj web stranici riskirate gubitak novca te se dovodite u opasnost od kompulzivnog klađenja. Stoga Vas molimo - kladite se odgovorno. Jednom uhvaćen u opasan krug vrtloga emocija, lako može izgubiti kontrolu nad ponašanjem. Kockanje, kao što je sportsko klađenje ili kasino igre dostupne u javnosti, služi u svrhu zabave i opuštanja, ali može postati i teško kontrolirana strast. Iz tog razloga kockanje nosi rizik nekontroliranog ponašanja, koje može dovesti do nekoliko problema. Igrač ulaže sve više i više vremena i novaca, kockanje stvara iluziju lakšeg života i stoga se ovisnost lako razvija. Želja Tipwin-a je izbjeći mogućnosti takvih teških promjena. Važno je, što je prije moguće, poduzeti sve preventivne mjere kako bi se kockanje završilo samo na užitku i uzbuđenju.
Kao igrač dužni ste ispunjavati smjernice i zakone državnih institucija i vlasti. Kao odgovorno poduzeće smatramo kako je naša dužnost provoditi zaštitu igrača i mladih. Maloljetnicima je u potpunosti zabranjeno sudjelovati u sportskom klađenju.
Tipwin zadržava pravo preinake podataka na ovoj stranici u slučaju izmjene:
 • tehničkih zahtjeva
 • politike tvrtke
 • primjenjivih zakona i propisa.
Mogućnosti dobitka u sportskom klađenju (klađenje uz fiksne kvote)

Općenito

Kladioničarska oklada na rezultat nekog sportskog događaja (konjske utrke, nogomet, Formula 1 i mnogi drugi) s pravim, živim sportašima razlikuje se od drugih igara na sreću, posebno zbog različitih, unaprijed utvrđenih dobitnih kvota koje se odnose na moguće rezultate sportskog događaja.
I dok je, na primjer, izvlačenje nekog određenog broja iz zadane količine brojeva na ruletu ili kod lutrije, uvijek jednako vjerojatno, mogući ishod neke konjske utrke (određivanje pobjednika među sudionicima) ili nogometne utakmice (određivanje pobjednika) nije uvijek jednako vjerojatan, jer uvijek postoje favoriti i autsajderi.
Za mnoge ljude čar klađenja upravo leži u toj vlastitoj procjeni šansi. Vjerojatnosti se kod prirodnih sportskih događaja s pravim sportašima ne mogu matematički točno "proračunati".
Ovdje su sudionici u sportskom klađenju, pa i sami kladioničari, upućeni na procjene i pretpostavke. I onda kada im se neka kvota čini probitačnom, ostaje rizik da će izgubiti svoj kladionički ulog.

Broj mogućih predviđanja

Prilikom uplate sportskog klađenja, broj mogućih predviđanja ("odabir ili tip") proizlazi iz zbroja rezultatskih mogućnosti kod sportskog događaja koji se odabire. Što je veći broj mogućih predviđanja kod jedne oklade, to je veći i stupanj otežanosti pri klađenju, što pogoršava teoretski izračunatu, "čisto matematičku" vjerojatnost dobitka.
Moguća predviđanja kod, na primjer, nekog sportskog događaja s formatom rezultata: "domaća pobjeda-neriješeno-pobjeda u gostima" (klađenje na tendenciju) ocrtavaju se upravo kroz ta tri moguća rezultata. Jedno od toga mora se dogoditi. Kombiniranjem do "n" sportskih događaja, koji uvijek prilikom oklade moraju biti točno predviđeni (kombinirana oklada), proizlaze daljnje mogućnosti rezultata, po formuli:
3ⁿ
Ova formula pokazuje da se izgledi za dobitak disproporcionalno smanjuju, kako se povećavaju predviđanja.

Nastupanje vjerojatnosti i kvote

Što je manja vjerojatnost nastupanja jednog određenog rezultata ("domaća pobjeda-neriješeno-pobjeda u gostima"), to je veća kvota dobitka. I obrnuto vrijedi da, kako raste vjerojatnost nastupanja, kvota opada. Kvota dobitka "Q" (engleski "odds") i vjerojatnost nastupanja "p" (engleski "probability") imaju upravo obrnuto proporcionalnu povezanost.
Q = 1p
i
p = 1Q
Ako "pretpostavljena" vjerojatnost nastupa pobjede kod kuće, na primjer, iznosi 50% (p =0,5), kvota koja iz toga proizlazi je 2,0.
Inače, zbroj pojedinačnih vjerojatnosti za ishod nekog sportskog događaja uvijek ima točnu vrijednost "1" (=100%). To znači da će prilikom nogometne utakmice, od tri moguća rezultatska ishoda (domaća pobjeda-neriješeno-pobjeda u gostima), jedan od tih sigurno nastupiti. Ako se, međutim, zbroje recipročne vrijednosti dobitnih kvota (na primjer, domaća pobjeda-neriješeno-pobjeda u gostima) za određeni suprotstavljeni par timova, onda uvijek postoji jedna veća vrijednost od "1".

Mogućnosti kombinacija

Broj događaja u jednoj okladi ("predviđanje") Broj mogućnosti "Teoretska" vjerojatnost dobitka
1 3 33.333%
2 9 11.111%
3 27 3.704%
4 81 1.235%
5 243 0.412%
6 729 0.137%
7 2187 0.046%
8 6561 0.015%
9 19683 0.005%
10 59049 0.002%
Kod kombinirane oklade možete sažeti više oklada na različite događaje u jednu okladu.
Ako u jednoj kombiniranoj okladi napravite predviđanje, na primjer, za tri događaja (utakmice), iz toga proizlazi već 27 različitih rezultatskih mogućnosti. Time se umanjuje teoretska mogućnost da se postiglo točno predviđanje u vezi dobitka na oko 3,7 % ili, izraženo na drugi način, na 1:27.
Kod 10 predviđenih događaja (utakmica) u jednoj okladi mogućnost dobitka odnosno točnog predviđanja opada na oko 1:50.000 (0,002%). Ali ono što prilikom klađenja ipak u cjelini popravlja šanse za vas je činjenica da nisu sve mogućnosti jednako vjerojatne. Zato za svaki rezultat postoje druge dobitne kvote.

Vjerojatnost nastupa i kvote

  Pobjeda domaćina Neriješeno Pobjeda gosta Kvotni ključ
Kvote 2.00 3.50 3.00  
Recipročna vrijednost 0.50 +0.29 +0.33 =1.22
Pretpostavljena vjerojatnost 44% 26% 30% 100%
U gornjem primjeru izračunati zbroj recipročne vrijednosti od 1,12 je tzv. "kvotni ključ" QT kladioničara, za koji se računski umanjuju kvote u odnosu na pretpostavljene vjerojatnosti nastupa, kako bi kladioničar mogao pridržati jedan udio (engleski "hold" ili "take-out") od svih kladioničarskih uloga. U ovom primjeru moralo bi se kladiti na ukupno € 1,12, kako bi se, sa sigurnošću, moglo povratiti € 1,00; naime € 0,5 na domaću pobjedu, € 0,29 na neriješeno i € 0,33 na pobjedu u gostima.
Fiksne kvote i vjerojatnosti koje su s time povezane ipak uvijek ostaju samo pretpostavke i procjene priređivača oklada u pogledu mogućnosti postignuća nekog sportaša.

Omjer isplate i pristojbe (porezi) za pojedinačne oklade

"Računski" omjer isplate označava udio iz kladioničarskih uloga, koji se računski trebaju isplatiti sudionicima u okladi. Što je veći omjer isplate, to je manji kvotni ključ kladioničara.
Prema gornjem primjeru, osoba prima (kalkulirani) omjer isplate A, opet kao recipročnu vrijednost kvotnog ključa.
A = 1Qt = 11.12 = 0.89
U ovom primjeru je, dakle, bilo planirano 89% od kladioničarskih uloga ponovo isplatiti kao dobitke iz klađenja.
Ako kladioničar povećava pristojbe na oklade, bilo da se radi o paušalnom iznosu po kladioničarskom listiću ili o postotnoj stopi od kladioničarskog uloga (premija), kako bi, na primjer, pokrio poreze na klađenje, tada se proporcionalno pogoršava i omjer isplate. Dobici iz klađenja se, naime, isplaćuju samo na kladioničarski neto ulog, a ne na pristojbe. Pristojbe, tj. "Geb", u obliku dodatka zato u postotku povećavaju kvotni ključ kladioničara.
Ulog 10.00 EUR
Pristojba 0.50 EUR
= Dodatak u % 5.00 %
Dodatak za kvotni ključ 0.05
Dodatak za pristojbe za već izračunati kvotni ključ pokazuje razmjerno umanjeni omjer isplate od 85% prema slijedećoj formuli:
A = 1(Qt+Geb) = 1(1.12+0.05) = 0.85
Omjer isplate je značajan za promatranje tijekom jednog dužeg vremenskog perioda. Za pojedini odabir (tip), oklada može biti samo "dobivena" ili "izgubljena". Ipak, vaše šanse za dobitak rastu s povećanim omjerom isplate. Kako biste usporedili vrijednost za novac kod neke usluge klađenja, u obzir trebate uzeti kvote ponuđene od kladioničara i pristojbe. Ukupna isplata u slučaju dobitka može unatoč pristojbi za plaćanje poreza na klađenje biti veća nego bez pristojbe.

Omjeri isplate kod kombiniranih oklada

Za razliku od pojedinačnih oklada, kod kojih se predviđa rezultat jednog sportskog događaja, kod kombinirane oklade mora se dati više predviđanja za najmanje 2 ili 3, a općenito za do 10 događaja (utakmica). Ono što je privlačno kod ove vrste klađenja je povećanje ukupne kvote, jer se kladioničke kvote za upisana predviđanja međusobno množe. Budući da su kvote uvijek veće od "1", s brojem kombiniranih oklada raste i rezultat množenja (matematički "produkt"). Već i s najmanjim ulozima možete na taj način postići peteroznamenkaste iznose dobitka. Svakako se i omjeri isplate za kombinirane oklade također trebaju međusobno množiti. Omjer isplate je, međutim, uvijek niži od "1". Ovdje se rezultat množenja smanjuje, kako se povećava broj kombiniranih oklada, to znači, ukupni omjer isplate (zbog umanjene vjerojatnosti dobitka) se smanjuje. Između kvota i vjerojatnosti postoji jedna gore već opisana povezanost.
Donja tablica vam pokazuje ukupne omjere isplate za 1 do 10 kombiniranih predviđanja s različitim isplatama od 80% i od 90%. Pojedini omjer isplate od 80% (ili čak 90%) moguć je jedino kada su pojedinačne oklade dopuštene kao odabir. Često postoji obaveza najmanjeg broja kombinacija za predviđanja, od najmanje 3 para suprotstavljenih protivnika. Minimalno moguća kombinacija od 3 para suprotstavljenih protivnika ipak pokazuje računsku isplatu od više od 50%, što još uvijek može biti povoljnije nego kod drugih ponuda za igre i klađenje (lutrija, Toto). Ako kladioničar primjenjuje manji kvotni ključ koji omogućuje veći omjer isplate od čak 90 posto, tada je i produkt umnoženih omjera isplate značajno veći. Kod minimalno moguće kombinacije od 3 para suprotstavljenih protivnika, proizlazi čak i jedna veća isplata od oko 73% od prihoda iz oklada, koja je općenito veća nego kod mnogih drugih ponuda za igre i klađenje. Ukoliko izostane neka utakmica koju ste odabrali, taj vaš odabir (tip) se ne vrednuje. Kvota za izostalu utakmicu se tada postavlja na neutralnu vrijednost "1" odnosno vrednuje se kao "bez učinka (non-starter)". Time nećete pretrpjeti nikakvu štetu.
Ukupni omjeri isplate kod kombiniranih oklada
Broj događaja u jednoj okladi ("predviđanje") Prikupljeni omjer isplate u postotku
1 80% 90%
2 64% 81%
3 51% 73%
4 41% 66%
5 33% 59%
6 26% 53%
7 21% 48%
8 17% 43%
9 13% 39%
10 11% 35%

Oklade s višestrukim kombinacijama/zbirne oklade

Kako bi se umanjio rizik pogrešnih predviđanja, možete uplatiti oklade s višestrukim kombinacijama, koje su općenito poznate kao tzv. sistemsko klađenje ili zbirne (akumulatorske) oklade. Tako se zaista mogu povećati šanse za dobitak.
Na jednom listiću možete za parove protivnika odmah unijeti više odabira, kako biste obuhvatili različite rezultate. Ako uplatite samo jedan odabir, navodite samo jednu od mogućnosti predviđanja. Prilikom uplate više različitih odabira povećava se i vjerojatnost dobitka. U slučaju dva istovremena, različita odabira, navodite dvije mogućnosti, a kod tri odabira tu su već tri mogućnosti predviđanja i tako dalje. Vjerojatnost dobitka povećava se u istoj mjeri: kod dva odabira, ona je dva puta veća, kod tri odabira tri puta veća, itd. nego kod samo jednog odabira. U cijeloj stvari postoji, međutim, i jedna velika kvaka: svaki odabir košta vas dodatnog novca, jer je to svaki put jedna vlastita oklada.
Naime, u načelu se samo iz jednog zadanog broja događaja "y" sve matematički moguće kombinirane oklade "x" "odabiru" pojedinačno. Pri tome se radi samo o jednom "skraćenom načinu pisanja" mnogih pojedinačnih kombiniranih oklada na jednom listiću za klađenje, na koje bi se inače morali kladiti pojedinačno.
Oklade s višestrukim kombinacijama (x od y)
Broj događaja (Y) (x=1)
1 od y
(x=2)
2 od y
(x=3)
3 od y
(x=4)
4 od y
(x=5)
5 od y
(x=6)
6 od y
(x=7)
7 od y
(x=8)
8 od y
Max. broj odabira
2 2 1             3
3 3 3 1           7
4 4 6 4 1         15
5 5 10 10 5 1       31
6 6 15 20 15 6 1     63
7 7 21 35 35 21 7 1   127
8 8 28 56 708 56 28 8 1 255
Gornja tablica prikazuje vam sve moguće pojedinačne i višestruke kombinacije za do 8 različitih događaja. Tako možete, na primjer, zaokružiti deset različitih trostrukih kombiniranih oklada za 5 kladioničkih događaja (3 od 5) ili kreirati petnaest različitih četverostrukih kombiniranih oklada za 6 kladioničkih događaja (4 od 6). Ako bismo se željeli kladiti na sve moguće kombinacije klađenja za 5 događaja (2 od 5, 3 od 5, 4 od 5 i 5 od 5 plus pojedinačne oklade), tada bismo uplatili 31različitu okladu i 31 put bismo uplatili ulog.
Omjer isplate za tu 31 okladu time se ne povećava, jer se svaki put svako predviđanje kod uplaćenih odabira procjenjuje pojedinačno i jer za svako predviđanje postoji jedna ukupna kvota prema kvotnom ključu kladioničara.

Daljnje informacije

Pobliže činjenične informacije o vjerojatnosti i rizicima pojedinih igara na sreću i ponudi koja se odnosi na klađenje možete pronaći na internetu. Osim toga možete svoja pitanja uputiti i priređivaču sportskog klađenja.
Odgovorno igranje

Pravila za kontrolirano ponašanje prilikom klađenja

 • Ne kladiti se/kockati više nego što dopušta proračun.
 • Bez obzira na dobitak ili gubitak:
  • Apsolutno je neophodno prestati kockati kada nestane unaprijed predviđeni iznos novca za klađenje/kockanje.
  • Nikad se ne kockajte/kladite ako nemate financijskih sredstava.
  • Nemojte kockati/kladiti se ako imate dug zbog kockanja/klađenja i nikad ne kockajte/ne kladite se s posuđenim novcem.
  • Ne kockajte/kladite se s novcem koji je bio predodređen za druge stvari (npr. Poklon za Vaše dijete, novac za iznajmljivanje stana, popravke itd.).
  • Nikad ne kockajte kako biste pobjegli od stresa.
  • Postavite ograničenje za vrijeme koje provodite kockajući/kladeći se.
  • Nikad se ne kockajte/kladite ako zanemarite ili se morate odreći svojih društvenih i/ili profesionalnih aktivnosti.
  • Odmorite se ako primijetite povećanu učestalost kockanja/klađenja.
Ako smatrate kako ste izgubili kontrolu nad svojim ponašanjem u klađenju, obratite se nekoj od informativnih službi spomenutih u odjeljku pomoći.
Održavajte kontrolu nad svojim ponašanjem i budite oprezni kako Vaše ponašanje ne bi kontroliralo Vas!

Postoji li opasnost od gubljenja kontrole nad kockarskim ponašanjem?

 • Postoje li situacije u kojima kockate iako to u početku niste htjeli? (D/N)
 • Jeste li ikad pokušali zaustaviti kockanje i niste mogli? (D/N)
 • Jeste li zbog kockanja često propustili bitne datume/sastanke? (D/N)
 • Igrate li se uglavnom kad Vam je dosadno, kad ste u stresu ili tužni? (D/N)
 • Imate li financijskih problema zbog izdataka za kockanje? (D/N)
 • Imate li problema u obitelji zbog učestalosti kockanja? (D/N)
 • Ako razmišljate o kockanju, primjećujete li fizičke simptome poput unutarnjeg nemira, vlažnih ruku, lupanja srca ili neku vrstu osjećaja trnaca/žmaraca? (D/N)
 • Patite li od svog kockanja? (D/N)
 • Vjerujete li kako možete razbiti sustav kockanja, tj. predvidjeti rezultate klađenja? (D/N)
 • Razmišljate li često o kombinacijama brojeva, mogućnostima klađenja, utrkama i sportskim događajima ili mislite li na pobjedu i/ili nadoknadu svog gubitka? (D/N)
 • Pokušavate li sakriti svoju strast prema kockanju? (D/N)
Ako ste odgovorili sa "DA" na 3 ili više pitanja, tada biste stvarno trebali razmisliti o svom klađenju.
Usluge pomoći
Tipwin support team je na raspolaganju za bilo kakva pitanja u vezi zaštite igrača i odgovornog igranja, te se osjećajte slobodno kontaktirati nas putem našeg kontakt formulara na internet stranici.
Također, nudimo Vam smjernice gdje možete pronaći i profesionalnu pomoć i doznati sve o problemima ovisnosti i svim drugima pitanjima iz tog područja.
Postoji puno neovisnih organizacija koje nude pomoć kompulzivnim kockarima.

On-line zajednica

Popis centara za pomoć prema pokrajinama i gradovima

Njemačka

 • BADEN-WÜRTTEMBERG
 • eva Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.
 • Büchsenstraße 34/36
 • 70174 Stuttgart (Mitte)
 • Tel.: 07112054345
 • Fax: 07112054343
 • ›› EVA Stuttgart
 • BERLIN
 • Caritasverband für Berlin
 • Café Beispiellos
 • Wartenburgstraße 8
 • 10963 Berlin
 • Tel.: 03066633955
 • ›› Café Beispiellos
 • BRANDENBURG
 • AH Suchtberatungsstelle
 • Rathenower Straße 2-3
 • 14770 Brandenburg an der Havel
 • Tel.: 03381/212146
 • Tel.: 00381/226024
 • ›› AH Suchtberatungsstelle
 • MECKLENBURG-VORPOMMERN
 • Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Volkssolidarität Rostock-Stadt e. V. e.
 • Goethestr. 16
 • 18055 Rostock
 • Tel.: 0381/4923441
 • ›› Caritas Mecklenburg
 • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Bad Segeberg
 • Ambulante und Teilstationäre Suchthilfe (ATS)
 • Gartenstraße 17
 • 23795 Bad Segeberg
 • Tel.: 04551/84358
 • Mail: [email protected]
 • Offene Sprechzeiten: Dienstag: 16:00 – 18:00 Uhr
 • Itzehoe
 • Außenstelle AWO Suchtberatungs- und Präventionsstelle Schenefeld
 • Markt 7
 • 25524 Itzehoe
 • Tel.: 0160/96 50 05 46
 • Kiel
 • Evangelische Stadtmission Kiel
 • Wall 38
 • 24103 Kiel
 • Tel.: 0431-260 44 500
 • Sprechzeiten: Mo.: 15:00 – 17:00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
 • Neumünster
 • Ambulante und Teilstationäre Suchthilfe (ATS)
 • Moltkestraße 4 – 6 (Ansgarstift)
 • 24534 Neumünster
 • Tel.: 0 41 91/36 25
 • Tel.: 0 172/25 80 035
 • Terminvereinbarungen: 0172/25 80 035
 • Mail: [email protected]
 • Offene Sprechzeiten: Dienstag: 10:00 – 12:00 Uhr
 • Niebüll
 • Beratungs- und Behandlungszentrum Niebüll
 • Westerlandstraße 3
 • 25899 Niebüll
 • Tel.: 04661/96 59 12
 • Sprechzeiten: 8:00 – 17:00 Uhr
 • Schenefeld
 • AWO Suchtberatungs- und Präventionsstelle Schenefeld
 • Papenmoorweg 2
 • 22869 Schenefeld
 • Tel.: 0160/96 50 05 46
 • Schleswig
 • Außenstelle Suchthilfezentrum Schleswig
 • Flensburgerstraße 6, Kulturzentrum "Alte Schule", Eingang rechts, Raum 211
 • 24986 Satrup
 • Tel.: 04621/4861012
 • Sprechzeiten: Mi: 16:00 – 17:00 Uhr
 • Konsul-Lorentzen-Str. 3; Fachärztliches Versorgungszentrum
 • 24376 Kappeln
 • Sprechzeiten: Di: 16:00 – 17:00 Uhr
 • Suadicanistraße 45
 • 24837 Schleswig
 • Sprechzeiten: Mo: 17:30 – 18:30 Uhr und Fr: 9:00 – 10:00 Uhr
 • ›› DIAKO
 • Südstormarn
 • Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit e.V. Beratungszentrum
 • Scholtzstraße 13 b
 • 21465 Reinbek
 • Tel.: 040/72 73 84 50
 • Wedel
 • STZ Wedel
 • Gärtnerstraße 4
 • 22880 Wedel
 • Tel.: 04103/830 75
 • Sprechzeiten: Mi. 15:00 – 17:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung
 • ›› Therapiehilfe Verbund
 • THÜRINGEN
 • Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandungsstelle für Suchtkranke
 • Diakonieverbund Gera
 • Webergasse 1-3
 • 07545 Gera
 • Tel.: 036552744
 • ›› Diako Thüringen

Austrija

 • BURGENLAND
 • Psychosozialer Dienst Burgenland GmbH
 • ›› Psychosozialer Dienst Burgenland
 • Behandlungs- und Beratungszentrum Neusiedl
 • Kardinal Farnaz-König-Platz 1/1
 • 7100 Neusiedl am See
 • Tel.: 02167/40 322
 • Fax: 02167/40 322-20
 • Mail: [email protected]
 • Behandlungs- und Beratungszentrum Eisenstadt
 • Franz Liszt Gasse 1 /Top III
 • 7000 Eisenstadt
 • Tel.: 0579 79/20 100
 • Fax: 0579 79/2021
 • Mail: [email protected]
 • Behandlungs- und Beratungszentrum Mattersburg
 • Angergasse 1
 • 7210 Mattersburg
 • Tel.: 02626/62 111
 • Fax: 02626/62 111-20
 • Mail: [email protected]
 • Behandlungs und Beratungszentrum Oberpullendore
 • Hauptstraße 56
 • 7350 Oberpullendorf
 • Tel.: 02612/42 144
 • Fax: 02612/42 144-20
 • Mail: [email protected]
 • Direkter Kontakt: Dr. Brigitte Schmidt-Mohl (Leitung)
 • Behandlungs- und Beratungszentrum Oberwart
 • Wienerstraße 40
 • 7400 Oberwart
 • Tel.: 03352/33 511
 • Fax: 03352/33 511-20
 • Mail: [email protected]
 • Direkter Kontakt: Dr. Brigitte Schmidt-Mohl (Leitung)
 • Behandlungs- und Beratungszentrum Güssing
 • Umfahrungsstraße 8
 • 7540 Güssing
 • Tel.: 03322/44 311
 • Fax: 03322/44 311-20
 • Mail: [email protected]
 • Behandlungs- und Beratungszentrum Jennersdorf
 • Hans Ponstingl Gasse 11/ 2-3
 • 838 Jennersdorf
 • Tel.: 03329/46 311
 • Fax: 03329/46 311-20
 • Mail: [email protected]
 • Behandlungs- und Beratungszentrum Jennersdorf
 • Hans Ponstingl Gasse 11/ 2-3
 • 838 Jennersdorf
 • Tel.: 03329/46 311
 • Fax: 03329/46 311-20
 • Mail: [email protected]
 • KÄRNTEN
 • Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt
 • Abteilung Gesundheit / Suchtberatung
 • Spielsuchtberatung
 • Georg-Lora-Straße 26
 • 9010 Klagenfurt
 • Tel.: 0463/537 57 82
 • Mail: [email protected]
 • Direkter Kontakt: Ernst Nagelschmied (Leitungt), Tel: 0463/537 56 50, e-mail:[email protected]
 • Spielsuchtambulanz De La Tour
 • Nikolaigasse 39
 • 9500 Villach
 • Tel.: 04242/24 368
 • Fax: 04242/24 368-20
 • Mail: [email protected]
 • Spielsuchtberatung De La Tour
 • Egarterplatz 1
 • 9800 Spittal/Drau
 • Tel.: 04762/366 72
 • SALZBURG
 • Salzburg Stadt
 • Fanny-von-Lehnert-Straße 1
 • 5020 Salzburg
 • Tel.: 0622/80 42 35 99
 • Fax: 0622/80 42 38 84
 • STEIERMARK
 • ›› b.a.s
 • b.a.s (betrifft abhängigkeit und sucht) Graz
 • Steirische Gesellschaft für Suchtfrage
 • Dreihackengasse 1
 • 8020 Graz
 • Tel.: 0316/82 11 99
 • Fax: 0316/82 11 99-10
 • Mail: [email protected]
 • Direkter Kontakt Glücksspielsucht: Elisabeth Pötsch, Tel: 0316/82 11 99-21, e-mail: [email protected]
 • b.a.s Bad Aussee
 • Bahnhofstraße 132/1
 • 8990 Bad Aussee
 • Tel.: 0664/840 52 56
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Bruck/Mur
 • Erzherzog Johann Gasse 1/1
 • 86 Bruck an der Mur
 • Tel.: 0664/96 83 240
 • Tel.: 0664/84 67 766
 • Direkter Kontakt: [email protected]; [email protected]
 • b.a.s. Deutschlandsberg
 • Poststraße 3
 • 8530 Deutschlandsberg
 • Tel.: 03462/68 30 0
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Feldbach
 • Saaz 100
 • 8341 Paldau
 • Tel.: 0664/96 45 042
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Gröbming
 • Poststraße 700
 • 8962 Gröbming
 • Tel.: 0664/853 88 53
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Hartberg
 • Rotkreuzplatz 2
 • 8230 Hartberg
 • Tel.: 03332/61 699
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Kapfenberg
 • Wiener Straße 60
 • 8605 Kapfenberg
 • Tel.: 0664/84 67 677
 • Tel.: 0664 / 96 83 240
 • Direkter Kontakt: [email protected], [email protected]
 • b.a.s Leibnitz
 • Wagnastraße 1/1
 • 8430 Leibnitz
 • Tel.: 03452/72 6 47
 • b.a.s. Liezen
 • Fronleichnahmsweg 15
 • 8940 Liezen
 • Tel.: 0664/83 68 560
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Mürzzuschlag
 • Wiener Straße 3/3
 • 8680 Mürzzuschlag
 • Tel.: 03852/5033 oder 4707
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Voitsberg
 • Schillerstraße 19
 • 8570 Voitsberg
 • Tel.: 050 79 004 500
 • Tel.: 0664/853 88 52
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • b.a.s. Weiz
 • Franz Pichler Straße 24
 • 8160 Weiz
 • Tel.: 0664/83 68 308
 • Tel.: 0664/853 88 52
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • TIROL
 • ›› Suchtberatung Tirol
 • Verein B.I.N.
 • Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen
 • Beratungsstelle Hall
 • Schmiedtorgasse 5/ 1.Stock
 • 6060 Hall in Tirol
 • Tel.: 05223/53 636
 • Fax: 05223 /53 636-25
 • Mail: [email protected]
 • Direkter Kontakt: Prim. Univ. Prof. Dr. Christian Haring (Geschäftsführender Obmann), Angela Pflanzner (Sekretariat), [email protected]
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle Imst
 • Karl-von-Luterotti-Straße 4/ Top 2a
 • 6460 Imst
 • Tel.: 05412/62 807
 • Tel.: 0650/582 45 35
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle Innsbruck
 • Anichstraße 13/3.Stock
 • 6020 Innsbruck
 • Tel.: 0512/57 30 54
 • Tel.: 0512/57 30 54-12
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle Kitzbühel
 • Rennfeld 15
 • 6370 Kitzbühel
 • Tel.: 05356/72 324
 • Tel.: 0664/23 11 999
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle Landeck
 • Malserstraße 44
 • 6500 Landeck
 • Tel.: 05442/64 812
 • Fax: 05442/64 812-11
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle Lienz
 • Rosengasse 12
 • 9900 Lienz
 • Tel.: 04852/73 450
 • Verein B.I.N Beratungsstelle Reutte
 • Untermarkt 11
 • 6600 Reutte
 • Tel.: 03332/61 699
 • Direkter Kontakt: [email protected]
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle St. Johann
 • Bahnhofstraße 7
 • 6380 St. Johann
 • Tel.: 05352/676 42-10
 • Tel.: 0664/23 11 999
 • Verein B.I.N Beratungsstelle Schwaz
 • Swarovskistraße 15/1
 • 6130 Schwaz
 • Tel.: 05242/73 798
 • Tel.: 0650/88 47 110
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle Telfs
 • Obermarkt 43/ 3.Stock
 • 6410 Telfs
 • Tel.: 05262/62 571 10
 • Tel.: 0650/88 47 111
 • Verein B.I.N. Beratungsstelle Wörgl
 • Bahnhofstraße 42a-City Center
 • 6300 Wörgl
 • Tel.: 05332/70 521 10 DW 9 oder 10
Limitiranje i samoisključenje
Ako se kladite kao on-line igrač imate mogućnost postavljanja limita i privremenog ili trajnog blokiranja računa na stranici Tipwin kako za igru sportskog klađenja tako i za kasino.
Svi dolje navedeni limiti se mogu aktivirati na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj razini.

Limit uplate

Ovaj limit omogućava određivanje maksimalnog iznosa uplate na račun.

Limit gubitka

Ovaj limit omogućava određivanje maksimalnog iznosa gubitka tijekom igranja.

Blokada računa

Ako smatrate kako Vam je potrebna pomoć u kontroli kockanja, svoj račun možete blokirati u bilo kojem trenutku.
U tom će slučaju Vaš račun biti blokiran najmanje godinu dana. Također, imajte na umu kako će blokiranje računa biti zabilježeno u OASIS bazi blokiranih igrača.

Automatska odjava

U rasponu od 1-6 sati možete odabrati vremenski period nakon kojeg ćete biti automatski odjavljeni.

Pauza za igranje

U rasponu od 1 – 24 sata možete odabrati vremenski period u kojem nećete moći pristupiti svome računu.
Zaštita maloljetnika
Tipwin striktno zabranjuje i ne dopušta sudjelovanje i konzumiranje našeg sadržaja maloljetnicima, te stoga nije moguće prilikom prijave odabrati datum rođenja koji bi ukazivao na to kako je klijent maloljetan. Napominjemo kako svaki otvoreni račun mora proći proces verifikacije, u kojem se pravi usporedba podataka koje je klijent naveo na stranici s podacima na dokumentima koje će klijent morati priložiti našoj službi kako bi se proveo proces verifikacije računa.
Također, svi naši posrednici - franšizni partneri i vlasnici poslovnica s Tipwin brandom su educirani i upozoreni na provođenje svih potrebnih mjera kako bi se onemogućio ulazak maloljetnika u njihove prostore.

Software za blokiranje sadržaja

Ako želite onemogućiti pristup stranicama koje nude sportsko klađenje, postoje određeni software-i koji se mogu koristiti na kompjutorima i mobilnim telefonima kako bi se zabranio pristup sadržaju.
Neki od primjera spomenutog software-a:
Tipwin nije nadležan niti odgovoran za učinkovitost navedenog software-a, te sve mogućnosti i funkcije trebaju biti dogovorene između vlasnika software-a i samih korisnika.
 
Ova web stranica koristi kolačiće. Korištenjem web stranice pristajete na ova pravila. Više informacija možete pronaći u pravilima o privatnosti.
Molimo pričekajte...
Loading...