PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - ONLINE DISTRIBUCIJA

Pravilnik o zaštiti podataka

1. Pojmovnik

Tipwin Ltd. zahvaljuje Vam na posjeti našoj web stranici. Kao priređivaču oklada nam je sigurnost Vaših podataka kao i njihovo rukovođenje od izuzetne važnosti. Stoga Vas želimo detaljno informirati o upotrebi Vaših osobnih podataka prilikom posjete naše web stranice.
Pravilnik o zaštiti podataka tvrtke Tipwin ltd. je uređen prema europskim odredbama o zaštiti podataka (DSGVO). Naša pravila o privatnosti trebaju javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima biti razumljiva i laka za čitanje. Kako bismo to i osigurali, korištene pojmove želimo unaprijed objasniti.
U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostaloga koristimo i sljedeće pojmove:
 • Osobni podaciOsobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu "ispitanik"). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
 • IspitanikIspitanik je svaki pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi i čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade podataka.
 • ObradaObrada predstavlja postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 • Ograničavanje obradeOgraničavanje obrade predstavlja označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
 • Izrada profilaIzrada profila predstavlja svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.
 • PseudonimizacijaPseudonimizacija predstavlja obradu osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
 • Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditeljVoditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Europske Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Europske Unije ili pravom države članice.
 • Izvršitelj obradeIzvršitelj obrade jeste fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
 • PrimateljPrimatelj predstavlja fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.
 • Treća stranaTreća strana predstavlja fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo osim ispitanika, voditelja obrade, izvršitelja obrade i osoba koja su pod neposrednom odgovornošću voditelja za obradu osobnih podataka ili izvršitelja obrade ovlaštena obrađivati osobne podatke.
 • PrivolaPrivola ispitanika predstavlja jasnu suglasnost o informiranosti određenog slučaja. Svojom privolom, u obliku izjave ili drugim jasnim djelovanjem, ispitanik potvrđuje suglasnost s obradom svojih osobnih podataka.

2. Prikupljanje podataka

Sa svakim povezivanjem na internet stranicu Tipwin Ltd, od strane ispitanika ili automatiziranog sustava, se prikuplja određeni broj općih podataka i informacija. Prikupljeni opći podaci i informacije se spremaju u log-datotekama servera. Prikupljeni podaci mogu biti:
 • a) korišteni tipovi i verzije pretraživača
 • b) operativni sistem sustava koji se poveziva
 • c) Prethodno posjećena stranica s koje se pristupilo našoj internetskoj stranici - takozvani Referrer
 • d) podstranice koje se preko povezujućeg sustava upravljaju na našoj internet stranici
 • e) datum i vrijeme pristupa našoj internet stranici
 • f) internet protokol adresa (IP-adresa)
 • g) pružatelj internetskih usluga preko kojega se pristupa stranici
 • h) ostali slični podaci i informacije koji služe za obranu od opasnosti na naše informacijsko-tehnološke sisteme.
Pri korištenju ovih općih podataka i informacija Tipwin Ltd. ne povlači povratne informacije ispitanika. Ove informacije su potrebne:
 • a) kako bi se ispravno prikazao sadržaj naše internet stranice
 • b) kako bi se poboljšao sadržaja naše internet stranice i oglašavanja na njoj
 • c) kako bi se osigurao pravilan rad naših informacijsko-tehnoloških sistema i tehnike naše internet stanice
 • d) kako bi se, u slučaju cyber napada, mogle prikupiti sve potrebne informacije te dostavit nadležnim institucijama u svrhu kaznenog postupka.
Ovi anonimno prikupljeni podaci i informacije i njihova statistička obrada od strane tvrtke Tipwin Ltd. je s namjerom povećanja razine zaštite podataka, kao i njihove sigurnosti u našoj tvrtki, a u konačnici i osiguravanje optimalne razine zaštite prikupljenih osobnih podataka s naše strane. Anonimni podaci server log-datoteka se spremaju odvojeno od svih navedenih osobnih podataka ispitanika.

3. Pravne ili ugovorne odredbe

Pravne ili ugovorne odredbe za obradu osobnih podataka; Nužnost sklapanja ugovora; Obveza ispitanika za pružanje osobnih podataka; Moguće posljedice neprovođenja istoga; Mjesta prikupljanja i obrade
Moramo razjasniti da je privola pružanja osobnih podataka djelomično propisano zakonom ili može proizlaziti iz ugovornih odredbi (zakoni zemalja o igrama na sreću, npr. GlüStV u Njemačkoj, propisi zemalja o pranju novca, npr. GWG u Njemačkoj) ili može proizlaziti iz ugovornih odredbi (zaključivanje ugovora o klađenju registracijom i predajom zahtjeva za korisničku karticu). Temeljem navedenoga se podrazumijeva da sklapanje ugovora iziskuje prikupljanje i obradu osobnih podataka zainteresirane osobe. Tako je primjerice pri sklapanju ugovora s našom tvrtkom zainteresirana osoba dužna priložit osobne podatke. U slučaju da se osobni podaci ne prilože, posljedica bi bila nemogućnost sklapanja ugovora. Dostavljanje osobnih podataka od strane ispitanika je zakonski i ugovorno propisano, te je neophodno za sklapanje ugovora. U slučaju da osobni podaci nisu navedeni korisnički račun se ne može otvoriti.
Pri izradi Tipwin korisničkog računa potrebno je navesti Vašu e-mail adresu, puno ime i prezime, podatke o Vašoj adresi i bankovnom računu, te sljedeće:
 • mjesto rođenja
 • državljanstvo
 • telefonski broj
 • e-mail adresu
 • datum rođenja (obavezna punoljetnost s navršenih 18 godina)
SVRHA I PRAVNE OSNOVE:
 • (a) Tipwin obrađuje ove podatke jer se s njima i Vašom e-mail adresom pristupate svom korisničkom računu. Pravna osnova za obradu Vaše e-mail adrese u ovu svrhu se temelji u legitimnom zanimanju tvrtke Tipwin Ltd. u zaštiti sigurnosti Vašeg računa i dodjeljivanju računa samo Vama. Ova obveza proizlazi iz zakonom propisanih načela da svaki registrirani igrač može imati samo jedan račun.
 • (b) Tipwin također obrađuje podatke u svrhu slanja važnih informacija o Tipwin-ovim uslugama, aplikacijama ili računima, kao što su primjerice važne sigurnosne informacije ili značajnim izmjenama u zaštiti ovih pravila o privatnosti. Ime koje navedete će biti povezano s Vašim korisničkim profilom i prikazano na Vašem korisničkom profilu. Pravni temelj za obradu Vaših podataka u ove svrhe je legitiman interes tvrtke Tipwin za pružanje važnih sigurnosnih ili drugih informacija o vašim Tipwin uslugama, aplikacijama ili računima tvrtke Tipwin Ltd. ili značajnim promjenama ovih pravila o privatnosti.
 • (c) Tipwin će također obrađivati Vašu e-mail adresu pri kontaktu s našom podrškom za korisnike u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti Vašeg korisničkog računa. Pravna osnova za ovu obradu podataka je naš legitimni interes za pružanje visoke kvalitete podrške našim korisnicima.
U svrhu utvrđivanja i provjere identiteta je potreban važeći osobni dokument (putovnica ili osobna iskaznica) na uvid.
Zahtjevom osobnog dokumenta na uvid se provjerava točnost danih podataka koje se pohranjuju. Prethodno navedeno se temelji u legitimnom zanimanju tvrtke Tipwin kao i zakonom o igrama na sreću i njegovim odredbama. Navedenim se također štite i Vaši interesi, kako bi se spriječila prijava pod lažnim imenom u Tipwin-u.
Priloženi i obrađeni podaci ostaju unutar Tipwin-a i prosljeđuju se samo odjelima Tipwin-a koji trebaju ove podatke u prethodno navedene svrhe.

4. Korištenje podataka pri registraciji za e-mail novosti (newsletter)

Korisnici internet stranice Tipwin Ltd. imaju mogućnost prijave za naš newsletter. Koje osobne podatke će voditelj obrade podataka prilikom prijave za newsletter tražiti, će proizaći iz ovdje korištene maske unosa.
Tipwin Ltd. obavještava klijente i poslovne partnere u redovitim intervalima putem newslettera o ponudama svoje tvrtke. Newsletter ispitanik može primiti jedino ako
 • (a) ispitanik pruži valjanu e-mail adresu,
 • (b) ispitanik zatraži slanje newslettera upisom na mailing listu.
Iz pravnih razloga će se verifikacijski e-mail poslati na e-mail adresu ispitanika prije slanja prvog newslettera, u proceduri dvostrukog pristanka. Verifikacijski e-mail se koristi kao dokaz da je vlasnik e-mail adrese ispitanik autoriziran za primanje newslettera.
Prilikom registracije za primanje newslettera, također se sprema IP-adresa računalnog sustava koju je izdao pružatelj internetske usluge, a koju je koristio ispitanik za vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka je potrebno kako ne bi došlo do zloupotrebe e-mail adrese ispitanika u daljnjem razdoblju i služi kao zakonska zaštita voditelja obrade osobnih podataka.
Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije će se koristiti isključivo u svrhu slanja newslettera. Nadalje, pretplatnici će putem e-maila biti obaviješteni o modifikacijama newslettera ili o promjeni tehničkih okolnosti sve dok je to potrebno kako bi slanje newslettera teklo nesmetano. Neće biti prijenosa prikupljenih osobnih podataka trećoj strani. Prijavu za newsletter ispitanik može prekinuti u svakom trenutku. Privola za spremanje osobnih podataka koju je ispitanik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Za potrebu ukidanja privole u svakom newsletteru može se naći pripadajući link. Ispis sa newslettera je također moguć direktno sa web stranice ili izravnom komunikacijom s voditeljem obrade osobnih podataka.

5. Newsletter-Tracking

Newsletter web stranice Tipwin Ltd. u sebi sadrži tzv. tracking pixel. Tracking pixel je minijaturni grafički element ugrađen u e-mail koji se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo spremanje i analiza putem log-datoteka. To omogućuje statističku analizu uspjeha online marketinških kampanja. Putem tracking pixelweb stranica Tipwin Ltd. može vidjeti kad i ako je neki e-mail otvoren od strane ispitanika i koje linkove je ispitanik pratio.
Takvi osobni podaci prikupljeni putem tracking pixela u newsletteru se spremaju i analiziraju od strane voditelja obrade osobnih podataka kako bi se optimizirao proces slanja newslettera, a isto tako i prilagodio sadržaj budućih newslettera u skladu s interesima ispitanika. Ovako prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećoj strani. Ispitanik u svakom trenutku može opozvati odobrenje putem dvostruke potvrde registracije. Nakon opoziva odobrenja voditelj obrade osobnih podataka će izbrisati osobne podatke. Ispis ispitanika iz newslettera Tipwin Ltd. će smatrati kao opozivom.

6. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica Tipwin Ltd. (www.tipwin.com ili odgovarajuće odobrene stranice zemalja) sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i tzv. e-mail adresu. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem e-maila ili kontakt formulara preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

7. Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem, na različitim stranicama koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na Vašem uređaju. Neki od kolačića koje koristimo brišu se nakon završetka sesije preglednika, tj. nakon zatvaranja preglednika (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići pohranjuju se na Vašem uređaju i time nam omogućuju prepoznavanje Vašeg preglednika prilikom sljedeće posjete (tzv. trajni kolačići). Možete postaviti svoj preglednik na način da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i individualno odlučiti o njihovom prihvaćanju ili isključivanju u pojedinim slučajevima ili općenito. Neprihvaćanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše internetske stranice.

8. Upotreba Google Analytics za analizu web-a

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu internet analitike koju pruža Google Inc. (www.google.com). Google Analytics koristi metode koje omogućuju analizu korištene internet stranice, kao što su “kolačići“ i tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu. Generirane informacije o Vašoj upotrebi ove internetske stranice obično se prenose na Google-ov poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama i pohranjuju se tamo. Aktiviranjem IP-anonimizacije na ovoj internetskoj stranici, IP adresa će biti skraćena prije prijenosa unutar država članica Europske unije ili u drugim zemljama koje su ugovorne stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima će se puna IP-adresa prenijeti Google-ovom poslužitelju u Sjedinjene Američke Države, te će se tamo skratiti. Anonimizirana IP-adresa koja se s Vašeg pretraživača u okviru Google Analytics prenosi, ne povezuje se s drugim Google podacima.
Prikupljanje i obradu podataka generiranih putem kolačića, koji se odnose na korištenje internet stranice (uključujući Vašu IP-adresu) od strane Google-a, možete spriječiti tako što preuzmete i instalirate Plug-in pretraživača putem navedenog linka: http://wbs.is/rom89
Kao alternativu Plug-in pretraživaču možete kliknuti gore navedeni link, kako biste spriječili buduće prikupljanje podataka od strane Google Analytics-a na ovoj internet stranici. Pri tome se postavlja isključni kolačić na Vaš uređaj. Ukoliko izbrišete Vaše kolačiće na uređaju, morate ponovno kliknuti na link.

9. Korištenje društvenih dodataka s Facebooka pomoću "dva-klik rješenja"

Naša internet stranica koristi takozvane Social Plugins (dodatke) društvene mreže Facebook. Ovu uslugu nudi tvrtka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pregled Facebook dodataka i njihov izgled možete pronaći ovdje: http://wbs.is/rom90
Kako bi se povećala zaštita Vaših podataka prilikom posjete našoj internet stranici, ovi su dodaci integrirani po modelu "rješenja s dva klika". Ova integracija onemogućava uspostavljanje veze s Facebook poslužiteljima prilikom posjete našoj stranici. Aktivacijom dodataka dajete svoj pristanak na prijenos podataka, te Vaš preglednik tek tada uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljima. Sadržaj tih dodataka se pritom prenosi na Vaš preglednik te se integrira u internet stranicu. Integriranjem dodataka, Facebook dobiva podatke o posjeti stranici naše web aplikacije, čak i kada nemate otvoren Facebook profil ili ako u tom trenutku niste prijavljeni na njemu. Ove se informacije (uključujući vašu IP-adresu) direktno s Vašeg preglednika prenose na jedan od Facebook poslužitelja u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se pohranjuju. Ako ste prijavljeni na Facebook, ta društvena mreža može posjetu našoj internet stranici prikazati na Vašem Facebook profilu. Ako se nalazite u interakciji pomoću programskih dodatka, kao primjerice klikom na oznaku "Sviđa mi se", odgovarajuće informacije se također prenose izravno na Facebook-ov poslužitelj i pohranjuju se tamo. Nadalje, informacije će biti objavljene na Facebooku te će vaši Facebook prijatelji biti u mogućnosti vidjeti ih. U svrhu i opseg prikupljanja podataka, daljnju obradu i korištenje podataka od strane Facebooka, kao i Vaših prava i mogućnosti zaštite privatnosti, molimo pogledajte Pravila o privatnosti na Facebooku na linku: http://wbs.is/hr91

10. Upoznavanje s promjenama

Izmjene zakona ili promjene naših internih procesa mogu zahtijevati prilagodbu ove izjave o zaštiti podataka.
U slučaju takve izmjene, obavijestit ćemo Vas o tome najkasnije šest tjedana prije stupanja na snagu. Na raspolaganju Vam i ovdje stoji pravo na opoziv (br. 11).
Obratite pozornost (u slučaju da ne iskoristite pravo na opoziv) da je aktualna Izjava o zaštiti podataka uvijek važeća.

11. Ažuriranje i brisanje Vaših osobnih podataka

Za ispravak, izmjenu ili brisanje Vaših osobnih podataka nama stavljenih na raspolaganje možete nam se u svakom trenutku obratiti preko e-mail adrese [email protected]
Također imate i mogućnost da ovim putem, kao korisnik naših usluga, isključite primanje budućih informacija.
Također imate pravo, jednom dodijeljenu privolu koja se odnosi na buduće djelovanje, opozvati u svakom trenutku. U okviru provedbe zakonskih odredbi odabir opoziva rezultira pak brisanjem korisničkog računa. Svi Vaši podaci stavljeni nama na raspolaganje se sukladno zakonskim odredbama blokiranja igrača trajno pohranjuju. Dakle, razdoblje pohrane Vaših podataka je uređeno odgovarajućim zakonskim propisima. Nakon isteka razdoblja obaveznog čuvanja, podaci izbrisani sa korisničkih računa i opozvana privola se nepovratno brišu.
Razdoblje pohrane osobnih podataka ispitanika od strane voditelja obrade podataka je određen ispunjenjem svrhe pohrane ili je pak određen europskim zakonskim odrednicama koje je voditelj obrade podataka dužan poštivati.
U slučaju nepostojanja svrhe pohrane podataka ili isteka razdoblja pohrane koje propisuju europske direktive i propisi ili bilo koji drugi relevantni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim odredbama.

12. Prava ispitanika

Svaki ispitanik ima zajamčeno pravo od strane zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži potvrdu o korištenju osobnih podataka. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može u svakom trenutku kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka ili djelatnika zaduženog za obradu podataka.
Svaki ispitanik ima zajamčeno pravo od strane zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:
 • svrha obrade osobnih podataka
 • vrsta traženih osobnih podataka
 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz zemalja trećeg svijeta ili međunarodnih organizacija
 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka ili u slučaju nemogućnosti, kriterij koji određuje taj period trajanja
 • postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka
 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, sve dostupne informacije o porijeklu tj. izvoru osobnih podataka
 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, stavka 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika.
Nadalje, svaki ispitanik zadržava pravo o uvidu prijenosa podataka trećim zemljama ili nekoj međunarodnoj organizaciji. U ovom slučaju ispitanik zadržava zajamčeno pravo informiranja o odgovarajućim jamstvima prijenosa.
Ispitanik se u svakom trenutku može pozvati na ovo pravo i kontaktirati našeg voditelja za zaštitu i obradu podataka ili drugog djelatnika za to zaduženog.
Svaki ispitanik ima zajamčeno pravo od strane zakonodavstva EU, u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem dodatne izjave.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati našeg voditelja obrade osobnih podataka ili drugog djelatnika za to zaduženog.
Svaki ispitanik ima zajamčeno pravo od strane zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka zatraži brisanje osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je moguća primjena barem jednog od sljedećih uvjeta i ukoliko obrada nije nužna:
 • Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
 • Ispitanik je opozvao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 22, Stavka 1 ili Članku 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO), i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
 • Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO), a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
 • Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
 • Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po EU ili zakonima države članice kojoj podliježe voditelj obrade osobnih podataka.
 • Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO).
Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica Tipwin Ltd., pridržava pravo kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka ili za to zaduženog djelatnika. Voditelj obrade osobnih podataka ili djelatnik za to zadužen će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.
Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO) je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkoj izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka ili zaduženi djelatnik će na web stranici Tipwin Ltd. osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je primjenjiv jedan od sljedećih preduvjeta:
 • Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
 • Voditelj obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO) čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.
Ukoliko je barem jedan od gore navedenih preduvjeta primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja tvrtka Tipwin Ltd., može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka ili za to zaduženog djelatnika. Voditelj obrade osobnih podataka ili za to zaduženi djelatnik će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO), ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka (DSGVO), a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.
Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO), ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo pri čemu postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.
Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka ili drugog za to zaduženog djelatnika tvrtke Tipwin Ltd.
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama e) i f), Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO). Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.
Tvrtka Tipwin Ltd. u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
Ukoliko tvrtka Tipwin Ltd. vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, tvrtka Tipwin Ltd. više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.
Dodatno, ispitanik ima pravo na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane tvrtke Tipwin Ltd., a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO), osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.
Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka ili zaduženog djelatnika tvrtke Tipwin Ltd. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EG, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.
Svaki ispitanik sukladno Zakonodavstvu EU i Općim uredbama o zaštiti osobnih podataka (DSGVO) ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka
 • (a) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili
 • (b) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili
 • (c) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
Ako je odluka
 • (a) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili
 • (b) ako se temelji na izričitoj privoli ispitanika, tvrtka Tipwin Ltd. će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.
Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka ili za to zaduženog službenika.
Svaki ispitanik sukladno Zakonodavstvu EU i Općim Uredbama o zaštiti osobnih podataka (DSGVO) ima zajamčeno pravo povlačenja privole za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.
Ako ispitanik želi iskoristiti pravo povlačenja privole, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka ili zaduženog djelatnika tvrtke Tipwin Ltd.

13. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6, Stavak 1, Podstavak a) i b) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO) je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu, odnosno sukladno sklopljenom ugovoru između Vas kao igrača i nas. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr. kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku proizvoda ili pružanja usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavka 1, Podstavka b) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO). Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr. pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako naša tvrtka podliježe nekoj zakonskoj obvezi koja zahtjeva obradu podataka, onda se ova obrada temelji na Članku 6, Stavka 1, Podstavka c) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO). U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr. u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjete u jednoj od poslovnica, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga važna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavka 1, Podstavka d) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO). Naposljetku se obrada osobnih podataka može temeljiti i na Članku 6, Stavka 1, Podstavka f) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO) u kojoj se ova pravna osnova koristi u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika tvrtke Tipwin Ltd. ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakvi postupci obrade osobnih podataka su dozvoljena i posebno napomenuta od strane Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

14. Legitimni interesi

Legitimni interesi u obradi osobnih podataka od strane voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane
Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavka 1, Podstavka f) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO), legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

15. Odgovorna osoba za kontakt

Za pitanja vezana za prikupljanje, obradu i pohranu Vaših osobnih podataka ili pitanja informativnog karaktera; za izmjene, blokiranje ili brisanje Vaših podataka ili u slučaju odluke za opoziv ili prigovora za određenu upotrebu podataka možete nam se obratiti na adresu:
 • Tipwin Ltd.
 • 3rd Floor
 • 126, Pjazza Antoine De Paule
 • Paola PLA 1264
Također nas možete i kontaktirati putem kontakt obrasca. Odgovarajući odjel (pr. Službenik za zaštitu podataka) će Vam se javiti.
Travanj, 2018. godine
 
Ova web stranica koristi kolačiće. Korištenjem web stranice pristajete na ova pravila. Više informacija možete pronaći u pravilima o privatnosti.
Molimo pričekajte...
Loading...